Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Du kan välja att endast tillåta nödvändiga cookies eller tillåta alla cookies.

Välkommen till ktmshop.se - butiken som har Sveriges största och bästa sortiment av KTM-prylar! Om du älskar KTM, om du älskar motorcyklar, då kommer du att älska vår butik också där du kan finna allt ifrån reservdelar och powerparts till kläder och accessoarer. Allt naturligtvis till förmånliga priser.Ktmshop.se är en certifierad e-handel vilket gör att du som kund alltid kan känna dig trygg när du handlar hos oss. Bläddra i trygghet bland vårt stora sortiment av reservdelar, kläder och mycket mer. Läs mer.
Saknar du något specifikt som du inte kan finna i vår butik? Har du frågor eller funderingar kring något? Tveka inte att kontakta oss! Vi tar tacksamt emot dina åsikter och ser fram emot att hjälpa dig att hitta det som du behöver till din KTM! Välkommen!I vår reservdelsshop finns ett stort utbud av reservdelar till samtliga KTM-modeller. Totalt hittar du mer än 1,8 miljoner reservdelar. Vad behöver just du? Sök via modell eller artikelnummer.


Integritetspolicy Lelles MC

För oss på Lelles är det viktigt att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och vi sparar inte mer uppgifter än nödvändigt för att expeditera din order, om du inte själv valt att få vårat nyhetsbrev. Vi arbetar aktivt med att rensa våra register.

Ansvarig för insamling av personuppgifter
Lelles MC Center AB org.nr: 556124-1364 är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in. Har du frågor angående vilka uppgifter vi lagrar om dig eller om du vill bli raderad ur vårt system, vänligen kontakta vår kundtjänst på lelles@lellesmc.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är:

Namn
* Identifikationsnummer (personnummer och/eller kundnummer)
* Adress
* Telefonnummer
* E-post (vid beställning online)
* Betalningsuppgifter, uppgifter om valt betalsätt och betalningshistorik
* IP-adress och information om din användning av Lelles MCs webbplats
* Platsinformation från dina mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta
* Orderhistorik
* Din korrespondens med Lelles MC (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst)

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

* Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
* Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och garantier och reklamationshantering
* Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
* Produktansvar och produktsäkerhet
* Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben i de fall kunden själv begär detta
* Förhindra bedrägerier

Uppgifterna kan även utgöra underlag för Lelles MCs marknadsanalyser, statistik, affärsuppföljning samt metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Lagliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter

Ändamål: För att kunna hantera köp, beställning och offertförfrågningar
Laglig grund: Fullföljande av köpeavtalet. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra köpet. Om du inte vill uppge dessa uppgifter kan vi behöva neka dig köpet.

Ändamål: För att marknadsföra vårt företag, våra produkter och tjänster
Laglig grund: Berättigat intresse

Ändamål: För att kunna hantera kundserviceärenden
Laglig grund: Berättigat intresse

Ändamål: För att kunna uppfylla företagets rättsliga förpliktelser
Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Digitala analysverktyg
Lelles MC använder sig av digitala analysverktyg (Google Analytics) för att kunna utvärdera kundernas beteende på hemsidan. Insamlade data används på ett anonymt sätt enbart för statistik och för att kunna ge dig som kund en personlig upplevelse av vår hemsida och för att kunna rikta marknadsföring. Du som kund har alltid möjligheten att stänga av webbspårning i din webbläsare. Läs mer om hur Google Analytics skyddar och anonymiserar din data på https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en-GB

Cookies
På vår hemsida använder vi cookies för att ge dig som besökare på vår hemsida ett så enkelt och bra besök som möjligt. En cookie är en liten textfil med information som din webbläsare sparar. Genom cookies kan exempelvis varorna i din kundkorg förknippas till dig och du kan slippa göra vissa val på vår hemsida varje gång du besöker den. De digitala analys- och annonsnätverk som Lelles MC arbetar tillsammans med kan även dom placera cookies på vår hemsida. Detta för att kunna mäta ditt beteende på hemsidan och visa dig annonser baserat på ditt besöksbeteende. Ingen personlig information lagras.

Om du inte accepterar cookies kan du tyvärr inte handla hos oss på Lelles MC. Vill du radera tidigare lagrade cookies gör du det i din webbläsare.

Varifrån får vi dina uppgifter?
Utöver de uppgifter som du lämnat själv till oss och de uppgifter vi tar del av genom dina köp och användandet av våra tjänster. Vi köper inga register.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Vi sparar dina uppgifter så länge det finns behov för att kunna uppfylla de ändamål vi samlade in uppgifterna för, till dess att samtycke återkallats och/eller så länge vi är skyldiga enligt nuvarande lagstiftning. Vi jobbar aktivt med att rensa våra register och vi sparar inte mer uppgifter om dig än nödvändigt. Vi lagrar inte heller några känsliga uppgifter om dig.

Vilka delar vi din information med?
På Lelles MC är vi noga med vilka vi delar dina personuppgifter med. Vi säljer inte våra register till tredje part. I vissa fall måste vi dela med oss av information om dig till andra företag, detta endast i syfte att kunna uppfylla de ändamål vi samlat in uppgifterna i. Exempelvis för att uppfylla köpeavtal. De vi delar dina uppgifter med är följande:

Kortinlösande företag, betaltjänstleverantörer och banker
Speditörer, transportadministratörsföretag och logistikföretag för transporter
Leverantör av hemsida, sociala medier, analysverktyg, mediebyråer, byråer för print och distribution samt leverantörer av tjänster för marknadsföring.
Företag som hanterar nödvändig drift och teknisk support av IT och telefoni.
Leverantör vid reklamation och garantiärenden
Statliga myndigheter, för att uppfylla myndighetskrav.

Med de företag som är personuppgiftsbiträden har vi biträdesavtal.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att begära tillgång till vilka uppgifter vi lagar om dig genom ett registerutdrag. Då får du ut all information vi har tillgång till om dig. Du har också rätt att komplettera dina uppgifter och/eller få en rättelse av dina uppgifter, om de vi lagrar om dig är felaktiga.

Du har rätt till begränsning av behandling (GDPR, artikel 18). Du har även rätt att göra invändningar mot vissa databehandlingsåtgärder (GDPR, artikel 21).

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Lelles MC, undantaget följande situationer:

du har ett pågående ärende med vår kundtjänst
det hindrar oss att uppfylla våra skyldigheter mot gällande lagstiftning
du misstänks för att ha, eller har, missbrukat våra tjänster under de senaste 4 åren
om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Du kan när som helst avregistrera dig från vår marknadsföring (epost) genom att följa instruktionerna längst ner i utskicket

Rätt till dataportabilitet.
Du som har lämnat samtycke till oss att behandla dina uppgifter kan ha rätt att använda de uppgifter du själv lämnat på annat håll. Vår skyldighet är då att underlätta denna överflyttning, förutsatt att teknisk möjlighet finns och kan ske automatiserad.


Så här går du tillväga om du tillväga om du vill ha ut, ändra eller radera dina uppgifter.
För att få dina uppgifter ändrade eller raderade behöver vi identifiera dig. Du måste därför antingen maila in med den mailadress, eller ringa in med det telefonnummer som är kopplat till dina uppgifter. Om du kommer in i butiken behöver du legitimera dig. Råder det tvivel om det är rätt person kan vi kräva ytterligare identifiering.

Var lagrar vi dina uppgifter?
På Lelles MC strävar vi alltid efter att dina uppgifter ska behandlas inom EU/EES. Våra egna datasystem finns inom detta område, men i de fall vi behöver dela dina uppgifter kan vi inte alltid garantera att personuppgifterna endast behandlas i EU/EES. Det kan tillexempel vara så att de personuppgiftsbiträden vi använder oss själva, eller genom underleverantörer, lagrar information i ett land utanför EU/EES. Vi vidtar de åtgärder vi kan för att säkerhetsställa skyddsnivån på de personuppgifter som inte lagras inom EU/EES, exempelvis genom biträdesavtal till de parter som kan komma behandla dessa utanför detta område.

Skyddet av dina uppgifter
Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter. Vi skyddar därför uppgifterna genom att begränsa åtkomsten av personuppgifterna till behörig personal. Uppgifterna skyddas också via brandväggar.

Kontaktuppgifter
Alla frågor rörande personuppgifter ställs lättast på mail till vår kundtjänst på lelles@lellesmc.se.

Postadress:
Lelles MC Center
Nymansgatan 6
753 23 Uppsala

Telefonnummer: 018 - 15 60 00

Klagomål
Du har rätt att framföra klagomål enligt följande över behandlingar som utförs av oss:
datainspektionen@datainspektionen.se 08-657 61 86

Ändring av integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid på www.lellesmcklader.se / www.lellesmcdelar.se.